Firma Boyutu

ULMA Group İspanya’nın kuzey bölgesindeki en önemli
Şirket Gruplarından biridir ve
MONDRAGON’un bir parçasıdır.

5500 Çalışan

"Personelimize Bağlıyız"

900 Milyon Avro’luk iş hacmi

"Projeler, Fikirler, İnsanlar"

81 ülkeyi aşan küresel faaliyet alanı

ABD, Kanada, Meksika, Peru, Şili, Brezilya, Fransa, Portekiz, Birleşik Arap
Emirlikleri, Güney Afrika, Polonya, İtalya, Rusya, Almanya, Romanya, ...

Dünya Bizim Doğal Piyasamızdır